Księgowość


Księgi Handlowe (pełna księgowość):

 • Ewidencjonowanie dokumentów w Księgach Handlowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie rozliczeń zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie i przekazywanie właściwym urzędom deklaracji podatkowych VAT, CIT, GUS, Intrastat, NBP
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • Ewidencjonowanie dokumentów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie rozliczeń zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i przekazywanie właściwym urzędom deklaracji podatkowych VAT, PIT, GUS, Intrastat, NBP
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Ewidencja ryczałtowa:

 • Ewidencjonowanie przychodów
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi