Kontakt


Kornak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Kontakt z naszą firmą:

Adres siedziby: Aleje Jerozolimskie 304, 05-816 Reguły
Adres biura: ul. Harcerska 30 lok.323, 05-820 Piastów
NIP 534-24-20-736
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy:
KRS 0000330478

tel. +48 022 730 57 60, e-mail: biuro@skarbowy.eu